Aanmeldformulier

Ondergetekende geeft zich op als  

Naam
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Foto's en ander beeldmateriaal

A.J.S. en Matchless Vereniging Nederland publiceert foto’s en ander beeldmateriaal in Satisfaction Guaranteed, op de website en sociale media waarbij geen maatregelen worden genomen om personen of voertuigen onherkenbaar in beeld te laten zijn. *

SATISFACTION GUARANTEED & SPECIAL ISSUE

Ik ga akkoord met de eenmalige publicatie van mijn persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) in Satisfaction Guaranteed. *
Ik ga akkoord met de publicatie van mijn persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) in de ledenlijst van de Special Issue. *

* Volgens de privacyverklaring van de A.J.S. en Matchless Vereniging Nederland.

Betalingsconditie contributie

Automatische incasso:
Ik machtig de A.J.S. en Matchless Vereniging Nederland tot wederopzegging de aan het begin van elk kalenderjaar verschuldigde contributie, vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering, automatisch van mijn bankrekening af te schrijven. Ik behoud het recht om de afschrijving binnen 30 dagen terug te laten boeken.
IBAN
Om spam tegen te gaan, vragen we je een vinkje te plaatsen voor "ik ben geen robot" in onderstaand veld.