AJS Matchless vereniging Nederland

LAATSTE NIEUWS

01.07.2018 |

Vacature secretaris.


Helaas kan ik, Horst Kerkhof, mijn werk steeds moeilijker combineren met mijn functie binnen het bestuur. Daarom heb ik besloten dat 2018 mijn laatste jaar als secretaris zal zijn van deze geweldige club waar ik inmiddels al weer 32 jaar lid van ben. Dit betekent dat we nog ongeveer een half jaar tijd hebben om een opvolger te zoeken.

Wat wordt er van een secretaris verwacht.

De secretaris voert de correspondentie en verricht de handelingen ter uitvoering van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering en de Bestuursvergaderingen. Hij voert de overige correspondentie namens en zo nodig in overleg met het bestuur, waarbij van de inkomende en uitgaande brieven verslag wordt gedaan op de bestuursvergadering.

De secretaris plant de vergaderingen en reserveert de vergaderruimte. (4 - 5 maal per jaar). De afstemming voor een vergaderdatum gaat heel eenvoudig via een digitale planner.

lees verder...

Voor de Algemene Ledenvergadering en iedere Bestuursvergadering informeert de secretaris bij de overige bestuursleden of zij agendapunten hebben voor de vergadering en stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen.

De secretaris notuleert bij de Algemene ledenvergadering en bij de Bestuursvergaderingen. Deze notulen worden door hem op de eerstvolgende ALV, respectievelijke Bestuursvergadering aangeboden. Hij maakt de notulen klaar voor publicatie in SG. 

Als secretaris vorm je samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit bestuur is bevoegd om spoedeisende zaken en minder belangrijke zaken af te doen. In de praktijk komt dit zelden voor en worden beslissingen tijdens de bestuursvergadering genomen.. 

Dit zijn in grote lijnen de werkzaamheden die je als secretaris verricht. Het mooie aan een bestuursfunctie vind ik zelf, dat je daadwerkelijk invloed hebt op de koers die je samen met de andere bestuursleden uitzet voor de vereniging. Ik besteed aan deze taak gemiddeld 5uur per maand, alleen de voorbereiding van de ALV neemt wat meer tijd in beslag.  

Mocht je interesse hebben in deze interessante bestuursfunctie of heb je vragen, dan kun je het beste contact opnemen met Harrie van Ewijk 0610166215 of harrie.vanewijk@hotmail.com of Horst Kerkhof 0623661099 of biggles1957@gmail.com 

20.06.2018 |

DIGITAAL EENHOORN FEDERATIE MAGAZINE


Door de redactie

Als in het najaar de clubruilbeurs in Wormer plaatsvindt, dan is dat voor de redacties van de clubbladen van de Engelse motorclubs een uitgelezen kans om bij elkaar te komen. We kunnen dan even bijpraten en ideeën uitwisselen over inhoud en vormgeving van onze geliefde clubbladen. Tijdens de beurs van 2017 werd het idee geopperd om een digitaal "Eenhoorn Federatie Magazine" te maken, met als aanleiding/onderwerp de seizoen opening in Driebergen; het Indoor Eenhoorn Treffen van 2018.

De Eenhoorn Federatie is de organisatie die er voor zorgt dat de Engelse motorclubs in Nederland ook een soort eenheid vormen, want per slot van rekening wordt het DNA van elke Engelse motorclub gemeten in inches en stroomt er bij ieder van ons toch wel een beetje Castrol door de aderen. Maar niet alleen dat. De Eenhoorn Federatie zorgt er ook voor dat de Engelse motorclubs, via de inspraak die we hebben bij de FEHAC, als een eenheid signalen af kunnen geven naar bijvoorbeeld de politiek. En dat is natuurlijk erg belangrijk in een tijd waarin de regels over gebruik van mobiel erfgoed steeds strenger en beperkender worden. 

lees verder...

Reden genoeg dus om de Eenhoorn Federatie eens extra neer te zetten voor de clubleden. En omdat we in de 21ste eeuw leven, leek een digitale uitgave een prima medium.

De Norton redactie nam het voortouw en deed een aantal voorstellen voor wat er zoal in het magazine zou kunnen staan. Al snel sloot de BSA redactie aan, met het aanbod om de vormgeving en de digitale realisatie op zich te nemen. Er ontstond een uitgebreide mailwisseling tussen de redacties van de Engelse motorclubs en de Eenhoorn Federatie. De ideeën over vormgeving en inhoud kregen na een tijdje een vaste vorm en er kon door de redacties gewerkt worden aan ieders club-aandeel.

Helaas kon niet iedere redactie gehoor geven aan de oproep om een bijdrage te leveren. Gebrek aan tijd en gelegenheid zijn natuurlijk factoren die wel eens in de weg kunnen zitten en dat is heel begrijpelijk. Maar door de bijdragen die wel geleverd zijn, is het magazine een uitermate kijk- en leeswaardige digitale uitgave geworden. De geschiedenis van de Eenhoorn Federatie wordt uit de doeken gedaan, er zijn interviews met clubleden, er is veel fotomateriaal en er is zelfs een link naar een filmpje op youtube over het Indoor Eenhoorn Treffen van 2018. Er zijn al plannen om dit vaker te doen, misschien iets uitgebreider.

Gebruik de onderstaande link in de adresbalk van je browser om het digitale Eenhoorn Federatie Magazine te zien. Niet in Google stoppen, want dan werkt het niet.

http://issuu.com/nederlof/docs/eenhoornfederatie_magazine_183x258m?e=4279242/61239828 


20.06.2018 |

VAN DE VOORZITTER


Harrie van Ewijk

Onlangs was ik op bezoek bij de VMC die een kampeerweekend hadden op camping “De Groote Flierenberg “ in Berg en Dal. Er waren verschillende motoren van het merk AJS en Matchless te bewonderen. Ook waren er veel bekende gezichten van leden van onze vereniging met een motor van voor 1940. De oudste motor was van 1906 en deze had best moeite met de hellingen in deze omgeving.

De International in Portugal zit er jammer genoeg weer op. Bart Limburg beloofde dat hij en zijn Portugese vrienden ons een goede International zouden bezorgen. Dat hebben ze dan ook ten volle waargemaakt. Heel veel gezelligheid, gastvrijheid, goed traditioneel eten en drinken, stierenvechten op een vriendelijke wijze, Fado zang en traditionele dans. Letterlijk alles werd uit de Portugese kast gehaald om ons een onvergetelijke IJR te bezorgen. Een domper op het geheel was dat ons clublid Peter Timmermans in de Pyreneeën een ernstig ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Piet Dubbeldam en Willem Le Bruin reden met hem mee en hebben Peter een aantal dagen in het ziekenhuis bijgestaan. Dit geeft weer aan wat een geweldige club wij hebben. Peter is inmiddels weer thuis en het gaat langzamerhand wat beter met hem.
lees verder...

Een leuk gegeven was dat op een gegeven moment lid nr 11 zich melde. Hij woont al jaren in Portugal, maar niemand kende hem, hij was nog steeds lid en had zijn motoren al die jaren bewaard. Ieder jaar is er tijdens de International een overleg met vertegenwoordigers van de diverse landen of secties, waarbij een vooruitblik wordt gedaan naar de komende jaren. Voor 2019 was er geen aanmelding. Gelukkig heeft de Norfolk sectie op het laatste moment aangeboden om de organisatie voor 2019 op zich te nemen. Voor de daarop volgende jaren zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan, maar wel een aantal misschiens.

Zoals ik al eerder heb gemeld heb ik de reis via Engeland gedaan en ben ik van Portsmouth naar Bilbao met de boot gegaan. Het was een lange saaie overtocht. Een echt leuk moment was dat tijdens ons diner plotseling zo’n 50 dolfijnen langs onze boot zwommen en fraaie duiken lieten zien. In Noord Spanje, maar ook in Portugal reden we over prachtige smalle bergpassen met venijnige haarspeldbochten waarbij niet iedereen zich op zijn gemak voelde. Voor mij is deze International geslaagd en ik kijk er met plezier op terug. Op Facebook is te volgen dat veel mensen er een leuke vakantie van hebben gemaakt met heel veel kilometers en versleten achterbanden. Ook staan er honderden foto’s op.

Intussen ben ik bezig met onze drukke agenda. Het is een leuke uitdaging en een flinke puzzel om alle plaatsen tijden de (AIR) Alternatieve International Rally in één weekend aan te doen. Dit wordt een lange zit met veel kilometers. Het idee er achter vind ik erg origineel. Ik hoop dat veel mensen hier aan mee doen. De ritten en treffens volgen elkaar snel op en ik denk dat we een hoge eindstand voor de toercompetitie gaan krijgen.

Keep the rubber on the tarmac

04.05.2018 |

Treffennieuws


De lente is duidelijk begonnen en de motoren zijn overal weer uit hun winterslaap gewekt. Ook binnen ons clubje. De opkomst bij het Indoor Eenhoorn Treffen was dan ook erg goed heb ik begrepen. Zelf kon ik door gelukkige omstandigheden hier niet bij aanwezig zijn en ik zal dit jaar ook meerdere ritten overslaan. Pap zal meestal wel aanwezig zijn en houdt mij natuurlijk op de hoogte en zal de lijsten voor de TC meenemen of ik ontvang deze van de organisatie. Als jullie dit lezen is ook de toerrit georganiseerd door Theo Verkaik in Nieuwekerk aan de IJssel al door jullie gereden en als ik de weersvoorspelling mag geloven dan is dat een prachtige dag voor een mooie rit.

In de agenda stond nog een datum niet ingevuld zoals ik ook in het treffen nieuws aan gaf moest deze nog afgestemd worden. Hier is ook een datum voor gevonden. Op 2 september zal Peter van der Schee met zijn motorvrienden een rit organiseren in de omgeving van Gilze.

lees verder...

Voor nu wil ik de leden die de reis naar Portugal gaan maken, zowel rijdend met de motor, als met de auto / bus, met de boot, vrachtwagen of op welke wijze dan ook heel veel plezier toewensen, een goede reis en International zonder problemen en andere gekkigheid. Ik zal veel aan jullie denken en ben benieuwd naar alle verhalen. Geniet ervan!! Daarna staat de open dag van het clubhuis van de sectie Vlaardingen op het programma en twee weken daarna de alternatieve International Rally door Cees Zwinkels. Lees voor deze laatste goed de instructie van Cees uit de vorige SG of de info in de Agenda op de site door.

Voor iedereen veel plezier en veel veilige kilometers,

Tot treffens

AJS-Matchless Vereniging Nederland

De AJS-Matchless Vereniging Nederland is in 1976 officieel opgericht door een aantal enthousiaste liefhebbers van AJS of Matchless. Vanaf dat moment was er een club voor de bezitters van onze geliefde Engelse machines.